Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

11.06 Dr Andres Taul pühitseti E.E.L.K. peapiiskopiks: sillaehitaja ja aedniku missioon on alanud

11.06.2007 | | Rubriik: Online artiklid

Pisut enam kui aasta on möödunud sellest, kui E.E.L.K. Vana-Andrese Peapiiskoplikust kirikust saadeti viimsele teele E.E.L.K. peapiiskop Udo Petersoo. Pühapäeval, 10. juunil õnnistati samas pühakojas ametisse tema järglane, õp. dr. Andres Taul.

Pidulik ja pühalik

Päeva pidulikkusele elas kaasa isegi loodus imeilusa päikesepaistelise ilmaga. Organist Lembit Avessoni preluudiumi ja kirikukellade helina saatel sisenes pühamusse protsessioon, mille ees kandis risti E.E.L.K. Vancouveri Koguduse õpetaja Walter Johanson, ja Piiblit kohaliku koguduse õpetaja Kalle Kadakas, kellele järgnesid süüdatud küünaldega skaudid ning kohalviibinud vaimulikud.

Luterliku hümni „Üks kindel linn ja varjupaik“ järel tervitas ja pidas kõne EELK peapiiskop Andres Põder Lk. 10:16 alusel, milles rõhutatakse apostellikku ülesannet. Seda on võimalik teostada vaid siis, kui usaldame Jumalat, oleme Talle kuulekad ja tegutseme Püha Vaimu väes. See kehtib ka piiskopi kohta. Jeesus küsis Peetruselt kolm korda, kas ta armastab Teda. Jumalikku sõnumit saab vahendada vaid armastava meelsusega, mis on ka piiskopi töö alus ja allikas. Piiskopi amet eeldab kokkukuuluvuse missiooni tunnetamist. Okupatsioon lõhestas eesti luterikiriku, taasiseseisvuse saavutamine sunnib aga kiriku ühtsusele mõtlema: peaks olema üks kari ja üks karjane.

Seejärel luges dr. Peeter Põldre ette kirikukogu otsuse 30. aprillist õp. dr. Andres Tauli kinnitamiseks E.E.L.K. peapiiskopiks. E.E.L.K. peasekretär Ivar Nippak teatas, et E.E.L.K. Konsistooriumi eelmise koosseisu liikmed astuvad tagasi ja andis A. Taulile üle uue E.E.L.K. kirikukogu nimekirja.

Järgnes mõjuv koorilaul Ps. 103 tekstile Segakoori “Estonia” ettekandes Margit Viia-Maiste juhatusel, solistiks oli bass-bariton Jaan Medri. Heliteose autor Mart Jaanson oli selle pühendanud Andres Tauli ametissepühitsemisele.

Pihitalituse pidas E.E.L.K. praost Hannes Aasa, nentides sissejuhatuses, et teadlaste sõnul on isekus ja egoism juba meie geenides. Aga Jumal kutsub meid sellest hoolimata oma riigi tööle. Kui tunnistame oma ekslikkust, avab Jumal meile tee uude ellu.

Järgnenud liturgilises osas osalesid õp. Kalle Kadakas ja E.E.L.K. USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga.

Sel hetkel veel E.E.L.K. peapiiskop electuse tiitlit kandnud Andres Tauli jutluse aluseks oli Lk.12:49-50. Pikka aega oli maailm jagatud N.Liidu ja USA mõjusfääriks. Kuid selle kõrval on alati eksisteerinud kaks sfääri – maine, meid otseselt mõjutav, ja teine – Jumala Püha Vaimu mõjusfäär, kus seisab kristlane. Siin maisuses elame kurjuse hävitava tule piirkonnas, jumalikus mõjusfääris võime aga ise visata maailma tuld. See pole aga hävitav, vaid ülesehitav tuli.

Šveitsi teoloog Karl Barth on võrrelnud tänapäeva kristlust tühjade kummidega sõitva autoga. Vajatakse enam Jumala elustavat vaimu ja osadust. Vaimusilmas võime näha küll esimese nelipüha tulekeeli, ent Jumala Vaim jõustab ja elustab meid tänagi, pakkudes uue elu värskendavaid allikaid. Seal kaotavad maailma loogika ja arusaamad oma tähenduse. Kogudused liituvad mitte väe ja võimu, vaid Jumala Vaimu läbi.

Ametissepühitsemise talitus

Peetri koguduse ansambli „Helin“ lauluga „Pühapäeva hommik” (H. Backmann,sdn. E. Linnala) Margit Viia-Maiste juhatusel algas uue peapiiskopi ametissepühitsemise osa, mille viisid läbi peapiiskop Andres Põder, E.E.L.K. USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga ja E.E.L.K. praost em. Tiit Tralla. Andres Tauli ja koguduse loetud usutunnistusele järgnesid küsimused ja tõotused ning pühitsemine käte pealepanemisega, kus osalesid peapiiskop Põder ja Toronto Anglikaani Kiriku piiskop Michael H.H. Bedford-Jones. Andres Põder andis üle mitra ja volikirja.

Andres Tauli kõrval seisnud assistendid – Tiit Tralla ja Thomas Vaga panid talle selga piiskopimantli; Tiit Tralla ulatas uuele piiskopile karjasekepi, mille oli valmistanud Jaan Lepp.

Ühendkoorilt (Cantate Domino, Segakoor „Estonia“ ja Vana-Andrese Koguduse segakoor) kõlas Asta Ballstadti juhatusel U. Sisaski „Sanctus“ Eesti Missast. Andres Põder pidas palve ja teatas kogudusele, et Andres Taul on nüüd pühitsetud ja seatud E.E.L.K. peapiiskopiks.

Kogudus tervitas uut peapiiskoppi lauluga „Ma annan oma südame“, misjärel seati ametisse E.E.L.K. Konsistooriumi liikmed: Naani Holsmer (majandusassessor, Kanada), Virge James MD.FRS path (konsultant, Inglismaa), Tõnis Laar B.Sc.,LL.B. (advokaat, Kanada), Joel Luhamets (EELK Konsistooriumi liige, assessor, Tartu praostkonna praost, Eesti), Peeter A. Põldre MD., ED.D., FRCPC (abipresident, Kanada), Jaak Reesalu (Göteborgi Koguduse õpetaja, Rootsi) ja Tiit Tralla (E.E.L.K. Kanada praostkonna praost em., Kanada). Uudo Tari (E.E.L.K. Chicago praostkonna praost, USA) ei saanud ametikohutuste tõttu kohal viibida.

Kirikupalve ja palve kodumaa eest pidas EELK Konsistooriumi liige, assessor ja Läänemaa praostkonna praost Tiit Salumäe.

Peapiiskop A. Taul tänas jumalateenistusel osalenud vaimulikke ja muusikuid; Leena Liivetit ja Tiiu Roiserit abi eest, aga ka Vana-Andrese kogudust ja oma perekonda, samuti Jaan Leppa kauni karjasekepi eest.

Järgnes armulaua osa, kus teenisid Peetri koguduse vikaarõpetaja Marek Roots, peapiiskop Andres Taul, praostid Hannes Aasa ja Joel Luhamets.

Õnnistamissõnade ja Roman Toi laulu „Sind täname“ järel ühendkoorilt Rosemarie Lindau juhatusel, millega ka kogudus ühines, luges õp. Kalle Kadakas ette kirjaliku tervituse Eesti Vabariigi Presidendilt Toomas Hendrik Ilveselt ning Toronto Läti Luterikoguduse õpetaja Läti peapiiskopi tervituse. Tervitus oli saabunud ka Välis-Eesti Gaidide Liidult.

Järgnes vaimulike protsessioon kirikust välja.

Palju häid soove

Siinkohal võiks küllalt pikaks veninud loole punkti panna. Aga et jumalateenistusele järgnenud koosviimisel Eesti Maja suures saalis öeldi vastsele peapiiskopile palju häid soove, tahaks neidki lugejateni tuua.

Koosviibimist juhatas E.E.L.K. Konsistooriumi peasekretär Ivar Nippak, andes esmalt sõna EV aupeakonsulile Laas Leivatile, kes rõhutas koguduste tähtsat rolli meie kogukonnas ja kutsus peapiiskop Tauli seda traditsiooni jätkama. Eesti Üliõpilaste Seltsi – organisatsiooni nimel, kuhu ka A. Taul kuulub, tervitas esimees Enn Varrik, andes piiskop Taulile üle Eesti lipuga

mälestusmedali ja rõhutades, et EÜS-i ridadest on hulk mehi jõudnud absoluutsesse tippu, sh ka vaimulikke. EKN-i poolt tervitas esimees Avo Kittask, tehes seda esmalt solistile kohaselt lauluga. Ta pöördus oma tervituses Eneri ja Andres Tauli tütrepoja Jaagu poole, esitades talle mitmeid humoorikaid küsimusi ja kinkides A. Taulile uue „Eesti õigekeelsuse sõnaraamatu“.

Et A. Taul on ka skautmaster, edastas talle skautide õnnitluse skm Enno Agur. Kalle Kadakas luges Uku Masingu huvitava mõtiskluse „Piiskop“, milles nähakse piiskopi kohustust Jumalale meelepärase aia rajamises ja selle hooldamises, teisisõnu aednikutöös.

Eesti Sihtkapital Kanadas, mille juhatusse õp. Taul on kuulunud üle 30 aasta, tervituse edastas esinaine Lia Hess, öeldes, et see, mida teeme teistele, kannab alati vilja. Kanada praostkonna õnnistussoovi ütles praost Hannes Aasa. Praost Tari oli saatnud kirjaliku tervituse. Toronto Emmanueli Evangeelse Osaduse nimel tervitas dr. Aldor Laur.

Toronto Baptisti Koguduse pastor Jüri Puusaag võrdles A. Tauli uut ametit mitte tühjade kummidega sõitva auto juhiga, vaid kaasaegse lennuki piloodiga, kel peab jätkuma osavust lennuk sujuvalt maandada ning tänas teda oikumeenilise meelsuse eest. Selle vastutusrikka protsessi tööjuhiseks luges ta 2. Tess.2:16-17.

Praost Thomas Vaga tervitas 1. Tim 4 ptk. mõtetega. Praost Tiit Salumäe leidis oma sõnavõtus, et piiskopi missioon sarnaneb mitmeti sillaehitaja omaga. Erineva otstarbega sildu tuleks rajada mitmes mõttes ja mitmes suunas, Hea, kui mõlemalt poolt silda ehitavad töölised jõuavad kusagil kord kokku.

Heikki Paara tervitas Eesti Pensionäride Klubi Torontos nimel; Endel Liho St. Catharines’i koguduse ja Leena Liivet Segakoor Estonia poolt. Õnnitledes uut peapiiskoppi Vana-Andrese koguduse nimel andis esimees Toivo Hiir talle üle Otto Rannamäe kauni skulptuuri „Ema ja laps”.

Lõpuks soovis A. Taulile õnnistusi tema kolleeg ja nimekaim Andres Põder ja juhtides samuti tähelepanu oikumeenilise töö tähtsusele.
Lõpusõnas tänas peapiiskop Andres Taul kõiki kohalviibinuid südamlikult kingituste, lillede ja heade soovide eest.

 

Eesti Elu, 11. juunil 2007

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)