Esileht » Online » Online artiklid »

11.04 Peapiiskop Andres Taul USA Esimese Praostkonna sinodil

11.04.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Märtsikuu viimane nädalalõpp andis võimaluse USA Esimese Praostkonna sinodi pidamiseks oma viienda pühapäevaga, mil praost Thomas Vagal jumalateenistusi kavas polnud. Seekord võõrustas sinodit E.E.L.K. Los Angelese Kogudus, kelle kutsel olid mitmete praostkonna koguduste esindajad saabunud „Inglite linna“ ilu ja soojust nautima.

Andres Taul

Koosolekud toimusid Eesti Majas. Mullu peapiiskopiks valitud Andres Taul viibis esimest korda mainitud praostkonna sinodil. Kohalik õpetaja Jüri Pallo oli sinodi peakorraldaja. Lisaks võttis sinodist osa E.E.L.K. Buffalo Pauluse Koguduse ja Rochesteri Pihtkonna õpetaja, Kanada praost ja Hamiltoni koguduse õpetaja praost Hannes Aasa.

Ametliku koosoleku järel, kus valiti praostkonnale sekretariaat koosseisus: Heino Nurmberg, Juhan Simonson, Carmen Täht ja Hannes Aasa, pidas peapiiskop Taul loengu „EELK elust ja sisust“. Ta ütles, et 25 aasta jooksul, mil ta on olnud Toronto Peetri Koguduse õpetaja, on ta pidanud ca 1285 matusetalitust. See tõendab eestlaskonna ja koguduste liikmete arvu kahanemist, kuid koguduste tegevus jätkub sellest hoolimata vitaalselt.

Peapiiskop asus seejärel oma eesmärgi kirjeldamisele. Selleks on välismaal toimiva Eesti Evangeeliumi Luteri Usu kiriku (E.E.L.K.) ühendamine kodumaal tegutseva Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga (EELK). Läbirääkimised on selles osas käimas. Peapiiskop Taul kavatseb siis oma peapiiskopi ameti maha panna ning alustada tööd välis-eesti piiskopkonna piiskopina ja Tallinnas asuva EELK Konsistooriumi alalise liikmena. Ta teatas, et juba 27. mail sõidavad tema konsistooriumi liikmed Torontost Tallinna peaülesandega luua väliseesti piiskopkond, kuhu kuuluksid siis ka Brüsselis, Inglismaal ja Venemaal, eriti Siberis tegutsevad eesti kogudused.

Oma sõnavõttudes leidsid sinodil osalenud, et selline tähtis otsus vajaks siiski E.E.L.K. kirikukogu otsust. Praost Thomas Vaga aga märkis, et teatud ühinemise akt on juba peapiiskop Petersoo ajal läbi viidud ja välismaal oleva kirikukogu poolt vastuvõetud 1997. aastal. Ta selgitas, et selle põhjal on nii E.E.L.K. kui ka EELK iseseisvad kirikud, kes aga ühiselt moodustavad ühe Eesti vaba rahvakiriku, mis teenib Eesti rahva liikmeid eri piirkondades oma põhikirjade alusel. Mõlema kiriku põhikiri kinnitab, et E.E.L.K. ja EELK on vaba rahvakirik, kellel on enesekorralduse õigus ja kes koosneb Eesti Vabariigis ja väljaspool Eestit asetsevatest E.E.L.K. ja EELK kogudustest. Ka põhikirja paragrahvid 2-4 on mõlemal kirikul ühised. Kõnealuse otsuse kiitis heaks kirikukogu, kus 70-st kogudusest 55 hääletasid selle poolt. Ainult 6 kogudust hääletasid ettepaneku vastu. Mis aga on üllatav, märkis praost T. Vaga, et seda meie otsust pole EELK vastu võtnud.

Arutelu sel teemal lõpetati peatselt ja peapiiskop ei teinud ettepanekut anda küsimus sinodile otsustamiseks.

Väga positiivseks osutus Fred Ise poolt väljatöötatud ettepanek diakonõpetajate koolituse loomiseks koostöös EELK-ga. Kurb tõsiasi on, et väliseesti mitmed kogudused ei suuda täisajaga õpetajale vajalikku palka maksta, kuid selle olukorra lahendamiseks katsub kirik elustada nn. usuteadusliku instituudi õppeprogrammi, mis valmistaks ette diakonõpetajaid, kes saaksid vakantseid kogudusi teenida.

Peapiiskop Andres Taul ja Fred Ise on võtnud ühendust õp.Randar Tasmuthi ja õp. Ove Sanderiga, kes tuleksid Eestist siia nn. õpetajate seminari lektoriteks. 3-nädalane suvekursus toimuks Ühendriikides, võimalikult Lakewoodis. Õppimine jätkuks kirja teel. Õpilased saaksid „kodutööks“ lugeda läbi õpperaamatuid ja sooritada seejärel kirjalikke eksameid. Lisaks sellele soovitatakse õpilastel minna lisaõppele Tallinnas asuvasse pastoraalseminari. Kursustele registreerunud õpilased saaksid hakata teenima oma kogudust aga koheselt ja jätkata teenimist, kui nad on oma õppetöö ametlikult lõpetanud. Peapiiskop rõhutas, et õpilased peaksid tulema paikadest, kus tegutsevad eesti kogudused, kuid pole õpetajaid. Otsustati kursuse kohta panna kuulutused ka USA ja Kanada eesti ajalehtedesse.

Suurepärase hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi olid valmistanud Mall Arutalu ja Leila McLaughlin, abiks oli ka õp. Jüri Pallo abikaasa Kaie.

Õhtul kuulati õp. Hannes Aasa ettekannet laulu ja kitarrimänguga. Laulude vahele külvas õpetaja usulisi sõnumeid Kristuse armastusest, meie kannatustest, usaldusest ja lootusest.

Pühapäeval toimus peapiiskoplik jumalateenistus.

USA I praostkonna sinodilised. Esireas keskel peapiiskop Andres Taul ja praost Thomas Vaga. Foto: Vaba Eesti Sõna

Eesti Elu, 11. aprillil 2008

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)